Sau sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trường Mầm non Anh Đào thì mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón năm học mới