Sáng nay ngày 1810/2021 tại văn phòng trường Mầm non Anh Đào tiến hành hội nghị CB - CC - VC năm học 2021 - 2022

Tham dự hội nghị có cô Dương Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường, cô Chế Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hoa - hiệu phó nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Anh Đào

Tại hội nghị đã thống nhất được các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học cũng như bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới

Dưới đây là 1 số hình ảnh tại hội nghị

Cô Dương Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết họi nghị CCVC- NLĐ năm học 2020 - 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Cô Nguyễn Hoài Nhật Tuyền - Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn nhà trường ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và công đoàn

Cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường tham dự hội nghị

Một năm học mới bắt đầu, mong rằng cùng với sự cố gắng, nỗ lực và sự đồng lòng nhất trí của tập thể trường Mầm non Anh Đào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra