theo sự phân công, ngày 5/3/2019 tại trường mầm non Anh Đào, 2 giáo viên lớp nhỡ B và lớp nhà trẻ đã lên chuyên đề tiết dạy âm nhạc cho cả cụm cùng xem, học hỏi và đóng góp ý kiến

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tác phong sư phạm rất nhẹ nhàng đã lôi cuốn cả cô và trẻ để tiết dạy thật hay

Tiết dạy lớp nhà trẻ

Hình ảnh lớp nhỡ B