Thực hiên Kế hoạch số 311/UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021;

Thực hiện công văn số 63/PGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2021 của Phòng GDĐT Huyện Khánh Vĩnh về việc phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021;

         Trường Mầm non Anh Đào đã thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 thông qua các hoạt động

1. Công tác tuyên truyền và hình thức tổ chức

Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Nhà trường tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày thứ tư ngày 17/02/2021

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

Phát động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây/ người.

Giao cho Chi đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc bồn cây trong khuôn viên của Nhà trường.

Mỗi lớp trồng ít nhất 01 chậu cây trước cửa lớp mình để góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả thực hiện.

Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Chăm sóc tốt được 6 bồn hoa và nhiều chậu hoa hiện đã có trong nhà trường.

Trồng và bổ sung 2 cây cảnh trong khu vận động.

Trồng mới được 5 chậu cảnh trong khuôn viên nhà trường làm cho khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của nhà trường