Cùng hướng ứng ngày quốc tế hạnh phúc thì chiều ngày 19/03/2021, trường mầm non Anh Đào đã tổ chức tọa đàm về ngày quốc tế hạnh phúc

Thông qua buổi tọa đàm, mọi người hiểu hơn về lịch sử và ý nghĩa của ngày này

1 số hình ảnh đã được ghi lại