Chiều thứ 5 ngày 22/11/2018 sau khi kết thúc cuộc họp các hiệu trưởng về việc phòng chống bão số 9 thì đồng chí Hằng đã lên trường, có cuộc họp với toàn trường để bàn về phương án phòng chống bão số 9

Sau cuộc họp, mỗi người 1 công việc, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, tích cực phòng chống bão số 9

Một số hình ảnh ghi nhận được

Các "Siêu nhân nhện" đang đu mình trên cây để chặt tỉa bớt những tán lá rậm 

Giáo viên lấy cát để chằng chống mái tôn

Rất cảm ơn sự chợ giúp của phụ huynh học sinh

Mọi sự cố gắng của toàn bộ mọi người, hy vọng mọi thứ đều bình an